Terms of use

האתר הינו חנות לרכישת מוצרי דיו, טונרים ועוד. לפני ביצוע ההזמנה יש להקליד פרטים (כגון: שם, טלפון, כתובת וכו'). בכדי לבצע הזמנה, יש להזין פרטי אשראי (ישנה אבטחת מידע בעמוד הזנת האשראי). אישור הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את כל פרטי ההזמנה יהווה אישור על קליטת ההזמנה.
התמונות של אריזות הדיו ו/או הטונרים באתר הינן מעוצבות גרפי והלקוח יקבל קופסאות בעלות מראה שונה מהתמונות באתר. לעתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים.

מחירי המוצרים באתר
על מחירי המוצרים תהיה תוספת של דמי משלוח (במידה והלקוח יחפוץ במשלוח). ניתן גם לבצע איסוף עצמי ממחסן החברה בתל אביב ללא חיוב עבור דמי משלוח.

אחריות למוצרי הדיו, הטונרים ושאר המוצרים שבאתר
אורך האחריות על מוצרי הדיו והטונרים החליפים הינה לשנתיים מתאריך הקניה! עבור דיו וטונרים מקוריים + מוצרים שאינם חליפים תינתן אחריות יבואן לשנה.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. יחד עם זאת החברה תפנה את הלקוח למוקדי התמיכה של החברה או היצרן.
יחד עם זאת החברה תנקוט בכל האמצעים כדי לפתור את הבעיות שהתעוררו ותאפשר לבטל עסקה ללא גביית דמי ביטול. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי,מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין ויתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול . החברה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. לא תינתן אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח. במידה ובחרת לבצע התקנה כלשהי שלא מטעם החברה או ע"י בעל בר סמכא בתחום הרלוונטי תפוג האחריות למוצר הנרכש, מקום שיש בהתקנה לגרום נזק למוצר/לתוכנה .והפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך בהעדרם. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר החברה לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא על החברה לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, ללא גביית דמי ביטול ,בסעיף זה "כוח עליון"- משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני . החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

מדיניות החזרת מוצרים
החזרת מוצר תיעשה בתוך 14 יום מעת קבלת המוצר.
הודעה על החזר המוצר תימסר בפקס/דוא"ל/טופס התקשרות באתר/דואר
המוצר יוחזר סגור באריזתו המקורית ללא כל פגם וכספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת המוצר במחסן החברה, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם – המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

זמן אספקת המוצר/ים
מועדי אספקת המוצר/ים הינם על פי המועדים הנקובים בדף ההזמנה. זמני האספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי ו/או שבת, ערבי וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.

אמצעי תשלום
ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד. אנו מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי.

ביטול עסקה
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית, מוצרים מתכלים שנפתחו במכשיר כגון: טונר, תוף, או טרנספר ישולמו במלואם.

על החברה
דיו אקספרס הינו מותג המשווק על ידי חברת דיו סנטר בע"מ, ח.פ. 513405076

מלאי
האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

הצהרת פרטיות
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת המוצר אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה. בכתובת דוא"ל נשתמש לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור אותה לכל גוף אחר. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

אחריות כללית בגין פעילות האתר
החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

מוצרים בעגלה הקניות
0